Chào buổi sáng

Cảm ơn bạn đã đến với MyOceanCity - công cụ hữu ích dành cho sale BĐS ở Ocean City.

Link quỹ HOT tại đây -> https://partner.futurehomes.vn/ 

Chat hỗ trợ sale tại đây -> Link Zalo.

U38 Đã bán Quỹ Ẩn Độc quyền Còn hàng Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT
Trục căn 01 02 03 05A 05 06 08A 08 09 10 11 12 12A 15A 15 16 18A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tim tường 86,10 52,16 64,9 50,26 70,66 81,55 64,18 51,49 30,11 70,73 44,67 45,87 64,77 50,23 45,87 44,67 70,73 31,66 51,49 64,18 81,55 70,66 50,26 64,9 52,16 86,10 38,18 58,64 59,27 38,19
Thông thủy 79,58 48,01 59,64 47,25 64,06 74,19 59,42 47,61 27,24 64,24 41,57 42,15 59,56 46,40 42,15 41,57 64,24 28,80 47,61 59,42 74,19 64,06 47,25 59,64 48,01 79,58 34,56 53,66 54,29 35,10
Hướng BC ĐB ĐB ĐB ĐB ĐB-ĐN ĐN-TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TB-TN TN TN TN TN-ĐB ĐB-TB ĐB ĐB ĐB ĐB ĐB ĐB ĐB ĐB
Loại căn 3PN 1PN+1 2PN 1PN+1 2PN+1 3PN 2PN 1PN+1 Studio 2PN+1 1PN+1 1PN+1 2PN 1PN+1 1PN+1 1PN+1 2PN+1 Studio 1PN+1 2PN 3PN 2PN+1 1PN+1 2PN 1PN+1 3PN Studio 2PN 2PN Studio
View NGK NGK NGK NGK NGK NK NK NK NK NK NK NK NK NK NK NK NK NK NK NK NK NGK NGK NGK NGK NGK NGK NGK NGK NGK
T/C 01 02 03 05A 05 06 08A 08 09 10 11 12 12A 15A
DT_TT 79.58 48,01 59.64 47,25 64,06 28,80 47,61 59.42 74,19 64,06 47,25 59,64 48,01 79,58
L. Căn 3PN 1PN+1 2PN 1PN+1 2PN+1 Studio 1PN+1 2PN 3PN 2PN+1 1PN+1 2PN 1PN+1 3PN
Tầng 02 4.122 5.045 4.927 4.154 3.195
T/C 01 02 03 05A 05 06 08A 08 09 10 11 12 12A 15A 15 16 18A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L. Căn 3PN 1PN+1 2PN 1PN+1 2PN+1 3PN 2PN 1PN+1 Studio 2PN+1 1PN+1 1PN+1 2PN 1PN+1 1PN+1 1PN+1 2PN+1 Studio 1PN+1 2PN 3PN 2PN+1 1PN+1 2PN 1PN+1 3PN Studio 2PN 2PN Studio
Tầng 03 6.131 4.200 4.944 3.262 4.225 3.288 6.233 3.825 3.870
Tầng 04 4.240 5.170 5.031 4.264 3.320 6.285 3.906
Tầng 05 5.024 5.180 3.398 4.400 3.420 6.466 3.983 3.986
Tầng 06 6.440 5.171 5.440 5.222 3.459 3.493 6.570 4.102
Tầng 07 5.391 5.181 3.429 4.439 4.019
Tầng 08 5.489 3.525
Tầng 09 6.518 5.514 5.286 6.627 4.156
Tầng 10 5.499 5.274 4.096 4.134
Tầng 11 6.524 4.394 5.288 4.143 4.192
Tầng 12 4.415 3.588 4.210
Tầng 13 4.515 4.518 4.373 5.491 5.266 4.557 3.557 6.674 4.126 4.175
Tầng 14 6.545 3.398 4.553 4.394 3.535 3.572 6.679 4.143 4.192
Tầng 15 4.628 5.603 5.364 4.206
Tầng 16 6.673 4.301 4.500 4.231
Tầng 17 4.262 4.457 5.539 4.196 4.246
Tầng 18 6.700 4.521 4.249 4.288
Tầng 19 4.282 5.564
T/C 01 02 03 05A 05 06 08A 08 09 10 11 12 12A 15A 15 16 18A 18 19 20 21 22 23
DT_TT 79,58 48,22 60,22 47,25 64,83 64,96 41,57 42,37 60,14 46,87 42,37 41,57 64,96 74,98 64,83 47,25 60,22 48,22 79,83 34,56 54,15 54,81 35,10
L. Căn 3PN 1PN+1 2PN 1PN+1 2PN+1 2PN 1PN 1PN 2PN 1PN+1 1PN 1PN 2PN 3PN 2PN 1PN+1 2PN+1 1PN+1 3PN Studio 2PN 2PN Studio
Tầng 20 4.471 5.215 5.365 4.639 4.261
T/C 01 02 03 05A 05 06 08A 08 09 10 11 12 12A 15A 15 16 18A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L. Căn 3PN 1PN+1 2PN 1PN+1 2PN+1 3PN 2PN 1PN+1 Studio 2PN+1 1PN+1 1PN+1 2PN 1PN+1 1PN+1 1PN+1 2PN+1 Studio 1PN+1 2PN 3PN 2PN+1 1PN+1 2PN 1PN+1 3PN Studio 2PN 2PN Studio
Tầng 21 4.574 4.415
Tầng 22 4.553 4.394 5.466 4.143 4.192
Tầng 23 6.570 4.373 5.441 5.308 4.126
Tầng 24 6.518 4.331 5.392 5.266
Tầng 25 6.525 4.157
Tầng 26 4.482 4.323 5.382 4.083 4.132
Tầng 27 4.202 5.343 4.020
Tầng 28 5.211
Tầng 29 5.181
Tầng 30 6.337 5.270 5.160 6.445 4.015
Tầng 31 6.322 5.255 5.132 3.956 4.003
Tầng 32 5.120
Tầng 33 5.118 6.338 3.943
Tầng 34 6.260 5.147 5.097 3.868 3.925
Tầng 35 5.123 6.286
Tầng 36 5.074
T/C 01 02 03 05A 05 06 08A 08 09 10 11 12 12A 15A 15 16 18A 18
DT_TT 79.83 48,22 60,22 47,25 64,87 75.02 59,61 47,89 27,24 28,8 47.89 59.61 75.02 64.87 47.25 60.22 48,22 79.83
L. Căn 3PN 1PN+1 2PN 1PN+1 2PN+1 3PN 2PN 1PN+1 Studio Studio 1PN+1 2PN 3PN 2PN+1 1PN+1 2PN 1PN+1 3PN
Tầng 37
©Copyright 2024 by MyOceanCity.vn. Dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn và mang tính chất tham khảo.
Vui lòng check lại chính doanh nghiệp các bạn đang công tác.